Εκκινητής 230 V για αντλία επιφανείας ή υποβρύχια

( Με προδιαγραφές CE )

Περιλαμβάνει :

  • Μεταλλικό κιβώτιο IP 55
  • Γενικό διακόπτη διπλής ενεργείας 1-0-2  για αυτόματη και χειροκίνητη λειτουργία
  • Ασφάλεια WL αυτόματη ανάλογα με την ιπποδύναμη
  • Ρελέ ισχύος και θερμική προστασία ανάλογα με την ιπποδύναμη
  • Ενδεικτική λυχνία πράσινη αυτόματης λειτουργίας
  • Ενδεικτική λυχνία κίτρινη βλάβης
  • Θέση σύνδεσης πυκνωτή
  • Θέση σύνδεσης φλοτέρ
  • Θέση σύνδεσης πιεσσοστάτη
  • Αριθμημένη κλεμμοσειρά για σύνδεση

 

Το παραπάνω προϊόν συνοδεύεται με εγγύηση 12 μηνών , ηλεκτρολογικό σχέδιο πρωτόκολλο δοκιμών και ελέγχου.

 

Κωδικός

0,75 – 3 HP

Διαστάσεις (mm)

Υ x Π x Β

Ηλεκτρονικό στάθμης AS11-00 Επιτηρητή τάσεως και ασσυμετρίας AS11-07 Τιμή €

Λιανική

ΑΚ220 300x200x150 Κ.Ε
Α/ΣΤ220 300x200x150 ΝΑΙ Κ.Ε
Α/ΣΤ220ΕΠ 400x300x200 ΝΑΙ ΝΑΙ Κ.Ε