Εκκινητής 400 V για αντλία επιφανείας ή υποβρύχια με ελεγκτή στάθμης νερού χωρίς ηλεκτρόδια

( Με προδιαγραφές CE )

Περιλαμβάνει :

 • Μεταλλικό κιβώτιο IP 55
 • Γενικό διακόπτη 3 x 25 A
 • Βοηθητικός διακόπτης 1 – 0 – 2 16 Α για αυτόματη ή χειροκίνητη λειτουργία
 • Αυτόματη ασφάλεια τριπολική WL αυτόματη ανάλογα με την ιπποδύναμη
 • Ρελέ ισχύος και θερμική προστασία ανάλογα με την ιπποδύναμη
 • Επιτηρητής τάσεως και ασσυμετρίας
 • Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου προστασίας από ξηρά λειτουργία χωρίς την χρήση ηλεκτροδίων
 • Ενδεικτικές λυχνίες R – S – T ( Ύπαρξης φάσεων )
 • Ενδεικτική λυχνία πράσινη αυτόματης λειτουργίας
 • Ενδεικτική λυχνία κίτρινη βλάβης
 • Θέση σύνδεσης φλοτέρ
 • Θέση σύνδεσης πιεσσοστάτη
 • Αριθμημένη κλεμμοσειρά για σύνδεση

Κατάλληλο για εφαρμογές γεωτρήσεων που δεν έχουν ηλεκτρόδια

Το παραπάνω προϊόν συνοδεύεται με εγγύηση 12 μηνών , ηλεκτρολογικό σχέδιο πρωτόκολλο δοκιμών και ελέγχου.

Κωδικός

0,75 – 5,5 HP

Διαστάσεις (mm)

Υ x Π x Β

Ενδεικτικές λυχνίες R-S-T Προστασία ξηράς λειτουργίας Επιτηρητή τάσεως και ασσυμετρίας

AS11-07

Τιμή €

Λιανική

ΑΕΠ/4008cosφ 400x300x200 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Κ.Ε