Εκκινητής 440 V για αντλία επιφανείας ή υποβρύχια

( Με προδιαγραφές CE )

Περιλαμβάνει :

 • Μεταλλικό κιβώτιο IP 55
 • Γενικό διακόπτη 3 x 25 A
 • Βοηθητικός διακόπτης 1 – 0 – 2 16 Α για αυτόματη ή χειροκίνητη λειτουργία
 • Αυτόματη ασφάλεια τριπολική WL αυτόματη ανάλογα με την ιπποδύναμη
 • Αυτόματη ασφάλεια WL 1×3 A βοηθητικού κυκλώματος τεμάχια 2
 • Ρελέ ισχύος και θερμική προστασία ανάλογα με την ιπποδύναμη
 • Μ/Σ 440/230 V
 • Ενδεικτική λυχνία κόκκινη ύπαρξης τάσης
 • Ενδεικτική λυχνία πράσινη λειτουργίας
 • Ενδεικτική λυχνία κίτρινη βλάβης
 • Θέση σύνδεσης φλοτέρ
 • Θέση σύνδεσης πιεσσοστάτη
 • Αριθμημένη κλεμμοσειρά για σύνδεση

Κατάλληλο για την Ναυτιλία

Το παραπάνω προϊόν συνοδεύεται με εγγύηση 12 μηνών , ηλεκτρολογικό σχέδιο πρωτόκολλο δοκιμών και ελέγχου.

Κωδικός1 – 5,5 HP Διαστάσεις (mm) Ύψος x Πλάτος x Βάθος Τιμή €

Λιανική

ΑΚ440 400x300x200 Κ.Ε