Ηλεκτρονικό ελέγχου προστασίας από ξηρά λειτουργία με χρήση ακίδας

Ηλεκτρονικό ελέγχου προστασίας από ξηρά λειτουργία με χρήση ακίδας –μπουζί, με προγραμματισμένο χρόνο επανεκκίνησης 2,5 min από στάση ξηράς λειτουργίας

Κωδικός : AS11-01

Λιανική Τιμή προϊόντος :   Κ.Ε