Ηλεκτρονικό εναλλαγής και παράλληλης λειτουργίας για 2 moter. Κατάλληλο για πιεστικά ή συγκροτήματα λυμάτων

Κωδικός : AS12-00

Λιανική Τιμή προϊόντος :  Κ.Ε