Ηλεκτρονικό εναλλαγής και παράλληλης λειτουργίας για 3 moter. Κατάλληλο για πιεστικά ή συγκροτήματα λυμάτων

Κωδικός : AS13-00

Λιανική Τιμή προϊόντος :  Κ.Ε