Ηλεκτρόδιο στάθμης με ράβδο INOX , σπείρωμα ¼ ing

  • Αντοχή θερμοκρασίας -60 οC έως + 250 οC
  • Διαστάσεων 25 cm, 50 cm

Κωδικός : HL/KR

Λιανική Τιμή προϊόντος : Κ.Ε