Πίνακας Αυτοματισμού για Ηλεκτροκίνητη Κύρια αντλία σύμφωνα με πρότυπο ΕΝ 12845

Κωδικός : Α/ΔΙΕ/00…..ΕΝ

( Με προδιαγραφές CE )

Περιλαμβάνει :

 • Μεταλλικό κιβώτιο  με IP55
 • Γενικός διακόπτης Ισχύος
 • Βοηθητικές ασφάλειες
 • Επιλογικός διακόπτης AUTO – 0 – MANUAL
 • Αυτοματισμό εκκίνησης αστέρα – τριγώνου
 • Προστασία από υπερθέμανση
 • Πολυόργανο 7 ενδείξεων ( 3 ενδείξεις έντασης – 3 ενδείξεις τάσης V – HZ ) με φωτιζόμενη οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD)
 • Ενδεικτικές λυχνίες R – S – T ( Ύπαρξης φάσεων )
 • Οπτική και ηχητική ένδειξη  βλάβης
 • Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας
 • Προστασία από ξηρά λειτουργία
 • Επιτηρητής τάσης και ασσυμετρίας
 • Button  πανικού
 • Θέση σύνδεσης πιεσσοστάτη
 • Remote επαφές για σύνδεση με σύστημα ελέγχου και τηλεεποπτίας
 • Αριθμημένη κλεμμοσειρά για σύνδεση

Το παραπάνω προϊόν συνοδεύεται με εγγύηση 12 μηνών , ηλεκτρολογικό σχέδιο πρωτόκολλο δοκιμών και ελέγχου.

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας ανά HP

Εκκινητής Υ/Δ για Ηλεκτροκίνητη κύρια Αντλία σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12845
Κωδικός ΙΣΧΥΣ Τιμή €

Λιανική

Α/ΔΙΕ/10ΕΝ 10 HP Κ.Ε
Α/ΔΙΕ/15ΕΝ 15 HP Κ.Ε
Α/ΔΙΕ/20ΕΝ 20 HP Κ.Ε
Α/ΔΙΕ/25ΕΝ 25 HP Κ.Ε
Α/ΔΙΕ/30ΕΝ 30 HP Κ.Ε
Α/ΔΙΕ/35ΕΝ 35 HP Κ.Ε
Α/ΔΙΕ/40ΕΝ 40 HP Κ.Ε
Α/ΔΙΕ/50ΕΝ 50 HP Κ.Ε
Α/ΔΙΕ/60ΕΝ 60 HP Κ.Ε
Α/ΔΙΕ/80ΕΝ 80 HP Κ.Ε
Α/ΔΙΕ/100ΕΝ 100 HP Κ.Ε

*Από 25 HP και πάνω τοποθετείτε διακόπτης ισχύος με επιπλέον επιβάρυνση .