Πίνακας Αυτοματισμού για Ηλεκτροκίνητη βοηθητική αντλία jokey σύμφωνα με πρότυπο ΕΝ 12845

Κωδικός : Α/ΔΙΕ/00…..ΕΝ

( Με προδιαγραφές CE )

Περιλαμβάνει :

 • Μεταλλικό κιβώτιο με IP55
 • Γενικός διακόπτης
 • Βοηθητικές ασφάλειες
 • Ρελέ
 • Θερμικό
 •  Προστασία από ξηρά λειτουργία
 • Επιτηρητής τάσης και ασσυμετρίας
 • Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας αυτοματισμού
 • Ενδεικτική λυχνία βλάβης
 • Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας αντλίας
 • Θέση σύνδεσης πιεσσοστάτη
 • Remote επαφές για σύνδεση με σύστημα ελέγχου και τηλεεποπτίας
 • Αριθμημένη κλεμμοσειρά για σύνδεση

Το παραπάνω προϊόν συνοδεύεται με εγγύηση 12 μηνών , ηλεκτρολογικό σχέδιο πρωτόκολλο δοκιμών και ελέγχου.

Εκκινητής  για Jokey Αντλία σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12845
Κωδικός 1-5,5 hp ΙΣΧΥΣ Τιμή €

Λιανική

Α/ΔΙΕ/Δ..ΕΝ 1 – 5,5 hp Κ.Ε