Πίνακας Αυτοματισμού για Πετρελαιοκίνητη αντλία σύμφωνα με πρότυπο ΕΝ 12845

Κωδικός : ΔΙΕ/00…..ΕΝ12845

( Με προδιαγραφές CE )

Περιλαμβάνει :

 • Μεταλλικό κιβώτιο με IP55
 • Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου ASG3000 που διαθέτει τα κάτωθι :
 • Επιλογικός διακόπτης AUTO – 0 MANUAL
 • Αυτοματισμό εναλλαγής μπαταριών μετά από κάθε μιζάρισμα
 • Δυο μπουτόν START ΜΙΖΑΣ, για τη χειροκίνητη λειτουργία.
 • Μπουτόν TEST που κάνει δοκιμαστικές μιζιές, χωρίς να επιτρέπει εκκίνηση, για τον έλεγχο των μπαταριών
 • Φωτιζόμενη οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD) που στην αυτόματη λειτουργία εμφανίζει κάθε στιγμή τις πιο χρήσιμες πληροφορίες στον χρήστη.
 • Ενδεικτικές λυχνίες LED που μας δείχνουν τις συνθήκες λειτουργίας ανεξάρτητα από την φωτιζόμενη οθόνη
 • Button  πανικού
 • Δύο φορτιστές 65w/12V/ 6 A για την φόρτιση των δύο μπαταριών
 • Οπτικό και ηχητικό ALARM για μη εκκίνηση του Π/Κ μετά από 6 μιζαρίσματα
 • Βοηθητικά ρελέ αυτοματισμού
 • Βοηθητικές ασφάλειες βοηθητικού κυκλώματος
 • Remote επαφές για σύνδεση με σύστημα ελέγχου και τηλεεποπτίας
 • Θέση σύνδεσης πιεσσοστατών
 • Αριθμημένη κλεμμοσειρά για σύνδεση

Το παραπάνω προϊόν συνοδεύεται με εγγύηση 12 μηνών , ηλεκτρολογικό σχέδιο πρωτόκολλο δοκιμών και ελέγχου.

 

Κωδικός Περιγραφή Τιμή €

Λιανική

ΔΙΕ/…. Εκκινητής diesel EN 12845 Κ.Ε
 
Ενδεικτικά
REL/START 2 ΡΕΛΕ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΖΑΣ 120 Α Κ.Ε