Πίνακας Αυτόματης διόρθωσης συντελεστή Ισχύος cosφ

Η σειρά πεδίων αντιστάθμισης χαμηλής τάσης , είναι πεδία έτοιμου εξοπλισμού, που προσφέρει υψηλής ποιότητας διόρθωση του συντελεστή ισχύος(cosφ), δίνοντας λύση σε εφαρμογές που απαιτούν αντιστάθμιση λόγω αέργου ισχύος και αρμονικής παραμόρφωσης. Αποτελεί μία εύκολη και με ευελιξία, ολοκληρωμένη λύση, η οποία μπορεί να βελτιώσει άμεσα της ενεργειακή απόδοση και παραγωγικότητα της εγκατάστασης σας.  Χάρη στην εξοπλισμό  ο συντελεστής ισχύος διατηρείται στο ιδανικό επίπεδο, ώστε να παρέχει βέλτιστη απόδοση του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και μείωση κόστους τιμολογίων παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας .

Κωδικός ΙΣΧΥΣ

ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ

ΑΕΡΓΟΣ

ΙΣΧΥΣ Kvar

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΗΜΑΤΩΝ Τιμή €

Λιανική

Kvar/10 2,5/2,5/5 10,0 40 3 Κ.Ε
Kvar/12,5 2,5/5/5 12,5 40 3 Κ.Ε
Kvar/17,5 2,5/5/10 17,5 40 3 Κ.Ε
Kvar/25 5/10/10 25,0 80 3 Κ.Ε
Kvar/31 6/12,5/12,5 31,0 80 3 Κ.Ε
Kvar/43,5 6/12,5/25 43,5 80 3 Κ.Ε
Kvar/50 12,5/12,5/25 50,0 125 3 Κ.Ε
Kvar/62,5 12,5/25/25 62,5 125 3 Κ.Ε
Kvar/75 12,5/12,5/25/25 75,0 200 4 Κ.Ε
Kvar/100 12,5/12,5/25/50 100,0 200 4 Κ.Ε

 

Το παραπάνω προϊόν συνοδεύεται με εγγύηση 12 μηνών , ηλεκτρολογικό σχέδιο πρωτόκολλο δοκιμών και ελέγχου.