Πίνακας με Αυτόματη Μεταγωγή ΔΕΗ -Γεννήτρια

( Με προδιαγραφές CE )

Περιλαμβάνει :

 • Μεταλλικό κιβώτιο IP 55
 • Ηλεκτρονική Μονάδα ελέγχου Γεννήτριας ASC160 με αυτόματο φορτιστή συντήρησης μπαταρίας που διαθέτει
 • Διακόπτη για αυτόματη η χειροκίνητη λειτουργία
 • Μπουτόν start μίζας
 • Διακόπτη φόρτισης μπαταρίας
 • Ενδεικτικές λυχνίες led φόρτισης , βαλβίδας λαδιού, μίζας ,βλάβης
 • Αυτόματη ασφάλεια τετραπολική που ασφαλίζει την ΔΕΗ
 • Αυτόματη ασφάλεια τετραπολική που ασφαλίζει την Γεννήτρια
 • 2 Ρελέ ισχύος τετραπολικά με μηχανική και ηλεκτρική μανδάλωση για την μεταγωγή οίκου LS
 • Χρονική καθυστέριση επαναφοράς ΔΕΗ 0 – 30 sec
 • Χρονική καθυστέριση επαναφοράς Γεννήτριας 0 – 30 sec
 • Βοηθητικές ασφάλειες βοηθητικού κυκλώματος
 • Βοηθητικά ρελέ μίζας και βάνας
 • Ενδεικτικές λυχνίες R – S – T ( Ύπαρξης φάσεων )
 • Ενδεικτική λυχνία πράσινη λειτουργίας Γεννήτριας
 • Ενδεικτική λυχνία κίτρινη λειτουργίας ΔΕΗ
 • Επιτηρητής τάσεως και ασσυμετρίας με δυνατότητα ρύθμισης λειτουργίας
 • Αμπερόμετρο
 • Βολτόμετρο
 • Ωρωμετριτής καταγραφής ωρών λειτουργίας Γεννήτριας
 • Δυνατότητα σύνδεσης με σύστημα τηλεεποπτίας GPRS
 • Αριθμημένη κλεμμοσειρά για σύνδεση

 

Το παραπάνω προϊόν συνοδεύεται με εγγύηση 12 μηνών , ηλεκτρολογικό σχέδιο πρωτόκολλο δοκιμών και ελέγχου.

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας ανα KVA της Γεννήτριας

Πίνακες Αυτόματης Μεταγωγής για Γεννήτριες 12 VDC
Κωδικός Περιγραφή Τιμή €

Λιανική

Α/ΓΕΝ/408/380 8 KVA – 12 A Κ.Ε
Α/ΓΕΝ/410/380 10 KVA – 16 A Κ.Ε
Α/ΓΕΝ/415/380 15 KVA – 23 A Κ.Ε
Α/ΓΕΝ/420/380 20 KVA – 30 A Κ.Ε
Α/ΓΕΝ/430/380 30 KVA – 45 A Κ.Ε
Α/ΓΕΝ/435/380 35 KVA – 53 A Κ.Ε
Α/ΓΕΝ/450/380 50 KVA – 75 A Κ.Ε
Α/ΓΕΝ/460/380 60 KVA – 90 A Κ.Ε
Α/ΓΕΝ/475/380 75 KVA – 110 A Κ.Ε
Πίνακες Αυτόματης Μεταγωγής για Γεννήτριες 24 VDC
Κωδικός Περιγραφή Τιμή €

Λιανική

Α/ΓΕΝ/450/24V 50 KVA – 75 A Κ.Ε
Α/ΓΕΝ/460/24V 60 KVA – 90 A Κ.Ε
Α/ΓΕΝ/480/24V 80 KVA – 120 A Κ.Ε
Α/ΓΕΝ/4100/24V 100 KVA – 150 A Κ.Ε

*Για ισχύς  που δεν περιέχονται στον τιμοκατάλογο. Διατίθενται κατόπιν επικοινωνίας .

*Για μεγαλύτερο αριθμό παροχών από μία, με χρήση μίας Γεννήτριας διατίθεται κατόπιν επικοινωνίας.

*Κατασκευάζουμε πίνακες αυτόματης μεταγωγής με μία Γεννήτρια έως απεριόριστο αριθμό παροχών ( διαμερίσματα ) ζητηθούν .