Πίνακας Υ/Δ 400V για Κομπρεσέρ με Θέση Ηλεκτροβάνας 230V

( Με προδιαγραφές CE )

Περιλαμβάνει :

 • Μεταλλικό κιβώτιο IP 55
 • Γενικός διακόπτης 0 – 1
 • Αυτόματη ασφάλεια τριπολική WL
 • Αυτόματη ασφάλεια 3 Α βοηθητικού κυκλώματος
 • Ρελέ ισχύος για Υ/Δ
 • Θερμομαγνητική προστασία
 • Χρονικό Υ/Δ
 • Ενδεικτική λυχνία πράσινη αυτόματης λειτουργίας
 • Ενδεικτική λυχνία κίτρινη βλάβης
 • Θέση σύνδεσης πιεσσοστάτη
 • Θέση σύνδεσης ηλεκτροβάνας 230 V
 • Αριθμημένη κλεμμοσειρά για σύνδεση

Το παραπάνω προϊόν συνοδεύεται με εγγύηση 12 μηνών , ηλεκτρολογικό σχέδιο πρωτόκολλο δοκιμών και ελέγχου.

Για κομπρεσέρ με 1 moter
Κωδικός ΙΣΧΥΣ Διαστάσεις ( mm ) Υ x Π x Β Τιμή €

Λιανική

ΠΑΝ1×5,5HP/ΥΔ 5,5 HP 400x300x200 Κ.Ε
ΠΑΝ1×7,5HP/ΥΔ 7,5 HP 400x300x200 Κ.Ε
ΠΑΝ1x10HP/ΥΔ 10 HP 400x300x200 Κ.Ε
ΠΑΝ1x15HP/ΥΔ 15 HP 400x300x200 Κ.Ε
Για κομπρεσέρ με 2 moter
Κωδικός ΙΣΧΥΣ Διαστάσεις ( mm ) Υ x Π x Β Τιμή €

Λιανική

ΠΑΝ2×5,5HP/ΥΔ 2 x 5,5 HP 500x400x200 Κ.Ε
ΠΑΝ2×7,5HP/ΥΔ 2 x 7,5 HP 500x400x200 Κ.Ε
ΠΑΝ2x10HP/ΥΔ 2 x 10 HP 600x400x200 Κ.Ε
ΠΑΝ2x15HP/ΥΔ 2 x 15 HP 600x400x200 Κ.Ε
Μονταρισμένο σε πάνελ
ΠΑΝ1×10/PLK 1 x 10 HP Κ.Ε