Πίνακας Υ/Δ 400V για moter επιφανείας ή υποβρύχια και άλλες εφαρμογές

( Με προδιαγραφές CE )

Περιλαμβάνει :

 • Μεταλλικό κιβώτιο IP 55
 • Γενικό διακόπτη 3 x 40 A
 • Βοηθητικός διακόπτης 1 – 0 – 2 16 Α για αυτόματη ή χειροκίνητη λειτουργία
 • Αυτόματη ασφάλεια τριπολική WL
 • Αυτόματη ασφάλεια 3 Α βοηθητικού κυκλώματος
 • Ρελέ ισχύος για Υ/Δ
 • Θερμομαγνητική προστασία
 • Χρονικό Υ/Δ
 • Ενδεικτικές λυχνίες R – S – T ( Ύπαρξης φάσεων )
 • Ενδεικτική λυχνία πράσινη αυτόματης λειτουργίας
 • Ενδεικτική λυχνία κίτρινη βλάβης
 • Θέση σύνδεσης φλοτέρ
 • Θέση σύνδεσης πιεσσοστάτη
 • Αριθμημένη κλεμμοσειρά για σύνδεση

Το παραπάνω προϊόν συνοδεύεται με εγγύηση 12 μηνών , ηλεκτρολογικό σχέδιο πρωτόκολλο δοκιμών και ελέγχου.

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας ανα HP

Για εφαρμογές με 1 κινητήρα
Κωδικός ΙΣΧΥΣ Διαστάσεις ( mm ) Υ x Π x Β Τιμή €

Λιανική

Α/ΔΥ/1010 10 HP 400x300x200 Κ.Ε
Α/ΔΥ/1015 15 HP 400x300x200 Κ.Ε
Α/ΔΥ/1020 20 HP 500x400x200 Κ.Ε
Α/ΔΥ/1025 25 HP 500x400x200 Κ.Ε
Α/ΔΥ/1030 30 HP 500x400x200 Κ.Ε
Α/ΔΥ/1035 35 HP 500x400x200 Κ.Ε
Α/ΔΥ/1040 40 HP 500x400x200 Κ.Ε
Α/ΔΥ/1050 50 HP 600x400x200 Κ.Ε
Α/ΔΥ/1060 60 HP 600x400x200 Κ.Ε
Α/ΔΥ/1080 80 HP 800x600x200 Κ.Ε
Α/ΔΥ/10100 100 HP 800x600x200 Κ.Ε
Για εφαρμογές με 2 κινητήρες
Κωδικός ΙΣΧΥΣ Διαστάσεις ( mm ) Υ x Π x Β Τιμή €

Λιανική

Α/ΔΥ/2×10 2 x 10 HP 500x400x200 Κ.Ε
Α/ΔΥ/2×15 2 x 15 HP 500x400x200 Κ.Ε
Α/ΔΥ/2×20 2 x 20 HP 800x600x200 Κ.Ε
Α/ΔΥ/2×25 2 x 25 HP 800x600x200 Κ.Ε
Α/ΔΥ/2×30 + 4HP 2 x 30 + 4 HP 800x600x200 Κ.Ε
Α/ΔΥ/2×60 + 5,5HP 2 x 60 + 5,5 HP 1000x800x250 Κ.Ε

*Από 25 HP και πάνω τοποθετείτε διακόπτης ισχύος με επιπλέον επιβάρυνση .

Σημείωση

Για ισχύς που δεν διαθέτει ο τιμοκατάλογος , διατίθενται κατόπιν επικοινωνίας.