Πίνακας 230V εναλλαγής και παράλληλης λειτουργίας 2 κινητήρων

( Με προδιαγραφές CE )

Περιλαμβάνει :

 • Μεταλλικό κιβώτιο IP 55
 • Γενικό διακόπτη 3 x 25 A
 • Βοηθητικός διακόπτης 1 – 0 – 2 16 Α για αυτόματη ή χειροκίνητη λειτουργία  για κάθε αντλία
 • Αυτόματη ασφάλεια WL ανάλογα με την ιπποδύναμη για κάθε αντλία
 • Αυτόματη ασφάλεια WL 1×3 A βοηθητικού κυκλώματος
 • Ρελέ ισχύος και θερμική προστασία ανάλογα με την ιπποδύναμη για κάθε αντλία
 • Ηλεκτρονική μονάδα εναλλαγής PLC
 • Ενδεικτική λυχνία πράσινη λειτουργίας για κάθε αντλία
 • Alarm με οπτικοακουστική ένδειξη για βλάβη και υπερχείλιση
 • Θέση σύνδεσης για 3 φλοτέρ ( ή 3 πιεσσοστάτες & φλοτέρ ξηράς λειτουργίας )
 • Αριθμημένη κλεμμοσειρά για σύνδεση

Το παραπάνω προϊόν συνοδεύεται με εγγύηση 12 μηνών , ηλεκτρολογικό σχέδιο πρωτόκολλο δοκιμών και ελέγχου.

Για Συγκροτήματα Λυμάτων
Κωδικός

0,75 – 3 HP

Διαστάσεις ( mm )

Υ x Π x Β

Θέση για πυκνωτές Τιμή €

Λιανική

Α/ΕΝ/2×220 400x300x200 Κ.Ε
Α/ΕΝ/2x220CAP 400x300x200 ΝΑΙ Κ.Ε
Για Πιεστικά Συγκροτήματα
Κωδικός

0,75 – 3 HP

Διαστάσεις ( mm )

Υ x Π x Β

Ηλεκτρονικό στάθμης προστασίας από ξηρά λειτουργία Τιμή €

Λιανική

Α/ΕΝ/2×220 400x300x200 Κ.Ε
ΑΣΤ/ΕΝ/2×220 400x300x200 ΝΑΙ Κ.Ε