Πίνακας 400V εναλλαγής και παράλληλης λειτουργίας 3 κινητήρων

( Με προδιαγραφές CE )

Περιλαμβάνει :

 • Μεταλλικό κιβώτιο IP 55
 • Γενικός διακόπτης 3x40A
 • Βοηθητικός διακόπτης 1 – 0 – 2 16 Α  για αυτόματη ή χειροκίνητη λειτουργία  για κάθε αντλία
 • Αυτόματη ασφάλεια τριπολική WL για κάθε αντλία
 • Αυτόματη ασφάλεια WL 1×3 A βοηθητικού κυκλώματος
 • Ρελέ ισχύος και θερμική προστασία ανάλογα με την ιπποδύναμη για κάθε αντλία
 • Θέση σύνδεσης για 4 φλοτέρ ( ή 3 πιεσσοστάτες & φλοτέρ ξηράς λειτουργίας )
 • Ηλεκτρονική μονάδα εναλλαγής PLC
 • Ενδεικτικές λυχνίες R S T ( Ύπαρξης φάσεων )
 • Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας για κάθε αντλία
 • Alarm με οπτικοακουστική ένδειξη για βλάβη και υπερχείλιση
 • Αριθμημένη κλεμμοσειρά για σύνδεση

Το παραπάνω προϊόν συνοδεύεται με εγγύηση 12 μηνών , ηλεκτρολογικό σχέδιο πρωτόκολλο δοκιμών και ελέγχου.

 

Για Συγκροτήματα Λυμάτων
Κωδικός

0,75 – 5,5 HP

Διαστάσεις ( mm )

Υ x Π x Β

Επιτηρητής τάσεως και ασσυμετρίας Τιμή €

Λιανική

Α/ΕΝ/3×380  500x400x200 Κ.Ε
ΑΕΠ/ΕΝ/3×380  500x400x200 ΝΑΙ Κ.Ε
Για Πιεστικά Συγκροτήματα
Κωδικός

0,75 – 5,5 HP

Διαστάσεις ( mm )

Υ x Π x Β

Επιτηρητής τάσεως και ασσυμετρίας Ηλεκτρονικό στάθμης προστασίας από ξηρά λειτουργία Τιμή €

Λιανική

Α/ΕΝ/3×380  500x400x200 Κ.Ε
ΑΕΠ/ΕΝ/3×380  500x400x200 ΝΑΙ Κ.Ε
ΑΕΠ/ΕΝ/3×380ΣΤ  500x400x200 ΝΑΙ ΝΑΙ Κ.Ε

*Για συγκροτήματα τεσσάρων ή και περισσότερων αντλιών δεν περιέχονται στον τιμοκατάλογο. Διατίθενται κατόπιν επικοινωνίας .