Συσκευή ελέγχου ροής νερού

  • Λειτουργίας 1 – 10 bar
  • Μεταγωγική επαφή com, no, nc

Κωδικός : HL/S25

Λιανική Τιμή προϊόντος : Κ.Ε