Σύστημα Τηλεχειρισμού Αντλιοστασίου – Δεξαμενής με GSM

Χρησιμοποιείται για το αυτόματο  γέμισμα δεξαμενής νερού από αντλιοστάσιο που βρίσκεται σε απόσταση αρκετών χιλιομέτρων. Αποτελείται από δύο βασικά τμήματα, τον πομπό στη δεξαμενή και τον δέκτη στον πίνακα του αντλιοστασίου.

Ο πομπός ανιχνεύει την στάθμη της δεξαμενής και στέλνει προς την αντλία εντολές λειτουργίας ή στάσης. Με αυτό τον τρόπο εξαλείφεται η ανάγκη διαρκούς παρακολούθησης της στάθμης της δεξαμενής.

Η εμβέλεια του συστήματος είναι απεριόριστη.

Οι εντολές αποστέλλονται απόλυτα κωδικοποιημένες και είναι αδύνατο να παραβιαστούν

Το μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι οι δύο συσκευές επικοινωνούν διαρκώς ανά 3-6 min για την ασφαλέστερη λειτουργία στο συγκρότημα μας

Μας παρέχει ενημέρωση για την λειτουργία του αντλιοστασίου , την κατάσταση στάθμης της δεξαμενής , βλάβη, διακοπή ρεύματος .

Η εγκατάσταση του γίνετε και σε δεξαμενές όπου δεν υπάρχει δυνατότητα παροχής ρεύματος

Κωδικός Περιγραφή Τιμή €

Λιανική

GSM/2/ΔΕΞ/ΑΝΤ Σύστημα τηλεχειρισμού Αντλιοστασίου – Δεξαμενής Κ.Ε
RF/2/ΔΕΞ/ΑΝΤ Ασύρματο τηλεχειρισμού Αντλιοστασίου – Δεξαμενής Κ.Ε

Το παραπάνω προϊόν συνοδεύεται με εγγύηση 12 μηνών , ηλεκτρολογικό σχέδιο πρωτόκολλο δοκιμών και ελέγχου.