Σύστημα Τηλεχειρισμού και τηλεειδοποίησης μέσω GSM

( Με προδιαγραφές CE )

Το σύστημα GSM/AS remote  είναι ένας ολοκληρωμένος, μα πολύ απλός στη χρήση του  τηλεχειρισμός μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Με χειριστήριο το τηλέφωνό μας, μπορούμε να ελέγξουμε οποιαδήποτε συσκευή μέσω γραπτών μηνυμάτων και μας ενημερώνει για οποιοδήποτε συμβάν( π.χ διακοπή ρεύματος , βλάβη αντλίας, κ.α ) . Οι εφαρμογές είναι απεριόριστες.  Διαθέτει εξόδους ρελέ για τηλεχειρισμό και εισόδους για ειδοποίηση συμβάντων .

Πιο αναλυτικά ακολουθεί αναλυτικός πίνακας :

Κωδικός Έξοδοι για Τηλεχειρισμό Είσοδοι για ενημέρωση Τιμή €

Λιανική

GSM/AS/1 1 Κ.Ε
GSM/AS/2-2 2 2 Κ.Ε

Το παραπάνω προϊόν συνοδεύεται με εγγύηση 12 μηνών , ηλεκτρολογικό σχέδιο πρωτόκολλο δοκιμών και ελέγχου.