Σύστημα Τηλεχειρισμού και τηλεειδοποίησης μέσω GPRS Application

( Με προδιαγραφές CE )

Το νέο σύστημα GPRS Application μας δίνει την δυνατότητα τηλεχειρισμού συσκευών και λήψης συμβάντων μέσω  application εφαρμογής για Android και Apple.

Με χρήση μιας απλής εφαρμογής με Ελληνικό menu στο κινητό μας τηλέφωνο ελέγχουμε απομακρυσμένα έως και 29 συσκευές και ενημερωνόμαστε για έως και 32 συμβάντα.

Ιδανικό για βιομηχανική αλλά και οικιακή χρήση σε απεριόριστες εφαρμογές

Πιο αναλυτικά ακολουθεί αναλυτικός πίνακας :

Κωδικός Έξοδοι για Τηλεχειρισμό Είσοδοι για ενημέρωση Τιμή €

Λιανική

GPRS/AS/5-6 5 8 Κ.Ε
GPRS/AS/5-16 5 16 Κ.Ε
GPRS/AS/5-32 5 32 Κ.Ε
GPRS/AS/13-32 13 32 Κ.Ε
GPRS/AS/21-32 21 32 Κ.Ε
GPRS/AS/29-32 29 32 Κ.Ε

Επέκταση ασύρματων επαφών για ενημέρωση χωρίς την εγκατάσταση καλωδίων με εμβέλεια 40 m.

Κωδικός  Για μοντέλο GPRS/AS/5-16 και πάνω Τιμή €

Λιανική

WIREL/AS Ασύρματη επέκταση Κ.Ε
EXT/WIREL Ασύρματη επαφή Κ.Ε

 

Η κάθε συσκευή προγραμματίζετε και παραδίδετε σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κάθε εφαρμογής