Φλοτέρ στάθμης με βαρίδιο

  • Επαφή 10 Α
  • Μεταγωγική επαφή com, no, nc

Κωδικός : HL/ΧΧ

Λιανική Τιμή προϊόντος : Κ.Ε